GREENPORTHOLLAND
 
Als online communicatiebureau heeft Direct Select voor diverse groene bedrijven verschillende succesvolle nationale en internationale sales- en promotieactiviteiten verricht, waarbij de nadruk ligt op het gebruik van digitale media.


Een belangrijke constatering hierbij is dat het  gebruik van digitale media in de groensector ver achterloopt t.o.v. de rest van het bedrijfsleven.
Evenals dat het de sector ook veelal ontbreekt aan marketing- en communicatiekennis om de producten goed te promoten
.
De conventionele manier om dit via handelsmissies en andere collectieve promotieactiviteiten te realiseren is lang en houdt geen pas met de huidige snelle technologische communicatieontwikkelingen.
Zo maakt het internet directe individuele communicatie tussen verkoper en afnemer op internationaal niveau mogelijk. Hiermee kan een kweker/verkoper bijvoorbeeld direct inzicht geven aan zijn buitenlandse klanten wat hij hen aan specifieke groenproducten te bieden heeft.


Voor een aantal groene producten zoals planten en bomen is het, in tegenstelling tot groente en fruitproducten, absoluut noodzakelijk dat dit gebeurd op basis van de individuele productcodes en omschrijvingen. Probleem hierbij is dat hier nog geen internationale uniformiteit is en in de diverse landen onderling verschillende productcodes worden gebruikt.
In het verleden zijn al de nodige pogingen gedaan hier een internationaal systeem op te zetten, echter dat is er tot op heden nog niet van gekomen.


Home    GreenTrader    Contact
Onder de naam Greenport Holland worden door Direct Select  activiteiten ontwikkeld ter internationale promotie van het Nederlandse Tuinbouwproduct!
Naar GreenTrader